Technologia

Technologia smarów

Oleje bazowe w smarach jako główny składnik

Oleje naftowe są związane z dobrą rozpuszczalnością zagęszczaczy mydlanych.

Białe mineralne oleje bazowe, które są bardziej rafinowane, zazwyczaj zapewniają lepszą stabilność oksydacyjną i pomagają zakwalifikować smar do rejestracji NSF H1.

Syntetyczne oleje bazowe, z których najpopularniejszym jest polialfaolefina (PAO), zapewniają zwiększoną stabilność termiczną i wydajność w niskich temperaturach.

Inne rodzaje olejów bazowych występujące w smarach mogą obejmować biodegradowalne estry, które można stosować w bezpiecznych dla środowiska smarach.

Rodzaje smarów wg zastosowanej Technologii Olejów bazowych:

Smary Syntetyczne (PAO) na bazie Polialfaolefiny 
Smary Syntetyczne (PAG) na bazie glikolu polialkilenowego

 

There are no products that match your combination of options