OKS 1361 Silikonowy środek antyadhezyjny 400ml Spray

42,90 zl PLN

Z wliczonym podatkiemDostawa obliczana przy kasie

Dostępna duża ilość!

Baza chemiczna: Silikonowa

Cechy szczególne: Dobra wodoodporność, Kompatybilność guma i tworzywa, Wydajność w niskich temperaturach, Wydajność w wysokich temperatur., Właściwości uwalniające do form

Niska temperatura: mniej niż -50°C

Przemysł: Konsumencki, Motoryzacja, Papier i Celuloza

Rodzaj: Aerosol Spray

Wysoka temperatura: +151°C do 200°C

Zastosowanie: Papier i tektura, Prowadnice ślizgowe, Smarowanie gumy i elastomerów, Smarowanie tworzyw sztucznych, Sprężarki, uszczelnienia o-ringi i zawory

OKS 1361 - Spray 400ml Silikonowy środek antyadhezyjny

Bezbarwny środek antyadhezyjny i smarujący na bazie silikonu.


Zastosowaniezastosowanie-oks-1361


 • Środek antyadhezyjny do procesów odlewania, odlewania wtryskowego, rozdmuchiwania i wytłaczania tworzyw sztucznych i elastomerów
 • Zapobiega przyleganiu np. nadmiaru klejów i uszczelnień
 • Eliminuje skrzypienie i piszczenie podczas tarcia powierzchni z tworzyw sztucznych, elastomerów i metali
 • Ułatwia wciąganie profili z tworzyw sztucznych i gumowych, np. przy montażu drzwi i okien
 • Smar do krawędzi tnących maszyn papierniczych, kartoniarek, maszyn fornirowych i tekstylnych itd.
  • Branże:
  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł stoczniowy i inżynieria morska
  • Budowa maszyn (obrabiarek) i urządzeń
  • Przetwórstwo gumy i tworzyw sztucznych
  • Przemysł papierniczy i opakowaniowy
  • Przemysł chemiczny
  • Przemysł szklarski i odlewniczy
  • Technika komunalna
  • Konserwacja i utrzymywanie w stanie sprawności
  • Przemysł metalurgiczny
  • Logistyka
  • Technika kolejowa

Cechy i zaletycechy-i-zalety-oks-1361 • Rejestracja NSF H1
 • Wysoka skuteczność dzięki ponadprzeciętnemu zwilżaniu
 • powierzchni i tworzeniu błon separujących o właściwościach
  antystatycznych
 • Wszechstronne zastosowanie do trwałego smarowania, ochrony, pielęgnacji i impregnacji powierzchni materiałowych z metalu, tworzyw sztucznych i gumy
 • Minimalne zużycie dzięki tworzeniu skrajnie cienkich błon
 • Odporność na wodę i działanie czynników atmosferycznych
 • Długa rurka natryskowa do dokładnego nanoszenia
 • Nie zawiera MOSH/MOAH  (zanieczyszczeń długołańcuchowych i aromatycznych węglowodorów zawartych w oleju mineralnym)

 Parametry techniczne

Norma  Warunek  Jedn.  Wartość
Skład
Olej bazowy  Polidimetylosiloksan
Dane techniczne
Lepkość (przy 25°C)  DIN 51 562-1  mm²/s  350
Temperatura krzepnięcia  DIN ISO 3016  Kroki po 3°C  °C  -55
Temperatura zapłonu  DIN ISO 2592  > 79  °C  > 300
Dolna temperatura robocza  °C  -50
Górna temperatura robocza  °C  200
Kolor  bezbarwny
Gęstość (przy 20°C)  DIN EN ISO 3838  g/cm³  0,97
Dopuszczenie
Dopuszczenie do stosowania w technice spożywczej NSF H1, Reg.-Nr. 129481


Sposób użycia

W celu uzyskania optymalnego działania należy oczyścić powierzchnie. Natryskiwać równomierną cienką warstwą. Unikać nadmiarów.

Uwaga: Mieszać tylko z odpowiednimi smarami. Tworzywa sztuczne bazujące na silikonie, jak np. kauczuk silikonowy, mogą być oddzielone przez olej silikonowy. Do miejsc ślizgowych pod czystym tlenem nie wolno stosować silikonu.