Powłoki Przeciwcierne

Powłoki Przeciwcierne

Sortuj i filtruj

Anti-Friction Coatings (AFC) to środki smarne które zapewniają solidną długoterminową powłokę ochronną na powierzchniach narażonych na trudne warunki, duże obciążenia i szeroki zakres temperatur. Zazwyczaj nakłada się je natryskowo i utwardzają się pod wpływem światła UV w temperaturze pokojowej lub pod wpływem ciepła (trzeba je wypalać w wysokiej temperaturze).