Krytox

Krytox® znak towarowy spółki z The Chemours smarów na bazie fluor węglowodorowych eterów oraz polimerów poli tlenku heksafluoropropylenu. Związki te są znane pod wieloma nazwami, w tym perfluoropolieter (PFPE), perfluoroalkiloeter (PFAE) i perfluoropolialkiloeter (PFPAE).

Więcej infomacji na stronie Krytox >>>