Molibden właściwości ogólne

Jaki smar do... Dwusiarczek Molibdenu

BINGO .
bingo smary i oleje

Gdzie i w jaki sposób wydobujemy?

Dwusiarczek molibdenu występuje w przyrodzie w mineralnym molibdenicie.Pierwszą kopalnię dedykowaną molibdenowi zbudowano pod koniec XIX wieku w Niemczech. Największym producentem na dzień teraźniejszy są Chiny. W Polsce molibden występuje przede wszystkim w złożu Myszków oraz przejawy mineralizacji znajdowane są także w Sudetach.

MoS2

Dwusiarczek molibdenu? Co to jest?

Dwusiarczek molibdenu zwany także siarczek molibdenu, oznaczany jako MoS2W swojej masie wygląda zazwyczaj jak ciemna, błyszcząca bryła. Słabe interakcje między warstwowe pozwalają arkuszom łatwo przesuwać się po sobie, dlatego często stosuje się go jako smar. Rozwój techniki na początku XX wieku spowodował duży wzrost zainteresowania tym metalem.

 

proszek smarny do oleju

Molibdenit przedstawiony na zdjęciu wyżej dopiero po  rafinacji  uzyskuje postać pod jaką go znamy w postaci proszku używanego jako materiał smarny.

 

Zastosowania i linki!

bingo smary mos2

Zasada działania siarczku molibdenu opiera się na tworzeniu wiązań ślizgających. Ślizgają się pod wpływem sił ścinających i są stale przekształcane, utrzymując film smarny na powierzchni metalu.

POPULARNE ZASTOSOWANIA: 

DO PLASTIKU

POWŁOKI SMARNE

DODATKI DO PROSZKÓW SPIEKANYCH

DODATKI DO OLEJU

SMARY

AEROZOLE SMARUJĄCE

ZWIĄZKI DO METALI

NANOPRZEŁĄCZNIKI

POWŁOKI

Kryształy molibdenowe mają heksagonalną strukturę płytkową podobną do grafitu, azotku boru i dwusiarczku wolframu

Jak większość soli mineralnych, molibden ma wysoką temperaturę topnienia, ale zaczyna sublimować już przy stosunkowo niskiej temperaturze 450 ºC. Ta właściwość jest wykorzystywana  do oczyszczania związku.

Dwusiarczek molibdenu należy do tej grupy materiałów , które nazywamy „dichalkogenami metali przejściowych” (TMDC). Materiały tej klasy mają wzór chemiczny MX2 , gdzie M oznacza atom metalu przejściowego (grupy 4-12 w układzie okresowym), a X oznacza chalkogen (grupa 16). 

 
bingo smary

 

Tabliczka właściwości...

Dwusiarczek Molibdenu
Właściwość Wartość wynik
Rozmiar Cząsteczki (Fisher Number) 0,7 - 0,85 μm
Gęstość nasypowa 0,4 g / cm3
Temperatura w środowiskach utleniających <350 ºC
Temperatura w środowiskach nieutleniających <1100 ºC
Półprzewodnik Tak
Właściwości smarne Tak
Super smarność lub nadmierna smarność Tak
Zawartość Max % by wt
substancje, kwasy nierozpuszczone 0,31
żelazo 0,2
Trójtlenek Molibdenu 0,014
Woda, wilgoć 0,001
Olej 0,032
Węgiel 1,01
Liczba kwasowa (TAN) 0,01
 

Zagrozienia

Klasa zagrożenia

Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia

Toksyczność ostra, inhalacyjna, kategoria 4

H332 — Szkodliwy w przypadku wdychania

 

CAS 1317-33-5

EINECS 215-263-9

proszek,pigment, smar

CAS 12612-50-9

EINECS 235-721-1

siarczek molibdenu H 2 MoS 

CAS 1309-6-4 

EINECS 215-172-4

MoS 2 tylko jako molibdenit (MoS2), molibdenit (8CI), rudy molibdenu

Zostaw komentarz

Należy pamiętać, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem