Weicon Liquid F 1000, biały płyn, do powierzchni gładkich

120,44 zl PLN 150,55 zl PLN Oszczędzasz 30,11 zl PLN

Z wliczonym podatkiemDostawa obliczana przy kasie

Wyprzedane

250ml
1L

Cechy szczególne: Woskowa baza WAX

Typ produktu: Żywica epoksydowa

Weicon Liquid F 1000

do głatkich powierzchni

Żywica epoksydowa to popularny materiał stosowany do tworzenia trwałych, odpornych na ścieranie powierzchni. Liquid F 1000 jest środkiem antyadhezyjnym na bazie wosku przeznaczonym do żywic epoksydowych i poliuretanów. Jest szczególnie zalecany w przypadku powierzchni gładkich i nie absorbujących.

Zastosowanie:

 • Kształtowanie i przebudowa
 • Zalewanie i kompensacja szczelin
 • W inżynierii mechanicznej
 • W produkcji narzędzi
 • W modelarstwie
 • W produkcji form

Cechy i Zalety:

 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne
 • Odporność na temperatury
 • Powłoka odporna na ścieranie i uderzenia
 • Odporność na korozję
 • Odporność na chemikalia
 • Łatwość w obróbce
 • Ciecz ( Wosk )
 • Biały
 • Estetyczna

Dane techniczne kliknij i zobacz tabele

Bingo badanie

Sposób aplikacji:

Przed nałożeniem produktu musimy miejsca klejenia lub naprawy wyczyścić od wszelkich olejów, smarów, brudu, rdzy, tlenków, farb i inne ciała obce lub pozostałości. Do czyszczenia i odtłuszczania polecamy ( WEICON Spray Cleaner S lub Bike Cleaner PREMIUM Profesjonalny zmywacz odtłuszczacz ) i dokładnie wymieszać żywicę z utwardzaczem. Następnie, należy równomiernie rozprowadzić żywicę na powierzchni, unikając tworzenia zbyt grubych warstw. Aplikacja żywicy powinna być wykonana w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Zwykle żywicę nakłada się pędzlem, wałkiem lub przez wylewanie jej na powierzchnię. Upewnij się, że nakładasz ją równomiernie, aby uniknąć nieestetycznych bąbelków. Po utwardzeniu żywicy, powierzchnia jest gotowa do użycia.

Uwaga:

Zachowaj ostrożność podczas pracy z żywicą epoksydową

Zagrożenia:

 • Wysoce łatwopalna ciecz i pary
 • Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
 • Działa drażniąco na skórę
 • Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy
 • Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki

Zapobieganie:

 • Stosować rękawice ochronne
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić
 • Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
 • Unikać uwolnienia do środowiska
 • Unikać wdychania pary
 • Dokładnie umyć po użyciu

Przechowywanie:

 • Przechowywać pod zamknięciem.
 • Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.
 • Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

Niebezpieczne składniki:

 • Heptan
 • Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics

Aby uniknąć baniek powietrza należy zadbać o odpowiednią temperaturę miejsca pracy (najczęściej do 25oC)

Należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Zamknięte pojemniki można przechowywać w temperaturze od 18°C  do  28°C przez co najmniej 36 miesięcy od daty dostawy stać się. Otwarte pojemniki należy zutylizować

Więcej informacji ma "Weicon Liquid F 1000 MSDS.PDF"

Dostępne opakowania:

[ 250ml ][ 1L ]