Loctite 2400 klej anaerobowy do zabezpieczania gwintów średnio demontowalny

222,74 zl PLN

Z wliczonym podatkiemDostawa obliczana przy kasie

Pozostało tylko 3 szt.!

Cechy szczególne: fluorescencja, Klej/uszczelniacz jednoskładnikowy, Tiksotropowość, średniodemontowalny

Typ produktu: Klej anaerobowy

Zastosowanie: Gwinty i połączenia gwintowane

LOCTITE® 2400

Anaerobowy środek do zabezpieczania połączeń gwintowych - średnio demontowalny

LOCTITE® 2400 to średnio demontowalny produkt do zabezpieczania połączeń gwintowych, który zapobiega luzowaniu się części poddawanym drganiom. Działa na wszystkich metalach i substratach pasywnych. 

Utwardzanie produktu następuje po odcięciu kontaktu z powietrzem, kiedy znajduje się on pomiędzy ściśle przylegającymi powierzchniami metalowymi. Produkt zapobiega
luzowaniu się połączeń i powstawaniu przecieków przy obciążeniach statycznych i dynamicznych. 
LOCTITE® 2400™ ograniczają spływanie płynnego produktu.

Aplikacje Zastosowanie

LOCTITE® 2400™ jest przeznaczony do zabezpieczania i uszczelniania połączeń  gwintowych, gdy wymagany jest serwisowy demontaż zwykłymi narzędziami. 
LOCTITE® 2400™ szczególnie nadaje się do mniej aktywnych powierzchni, takich jak stal nierdzewna i powierzchni z cynkową powłoką lamelarną (płatkową) czy  cynkowanych galwanicznie, gdzie wymagany jest demontaż za pomocą narzędzi ręcznych.

 • połączenia gwintowe
 • śruby mocujące pomp, skrzyń biegów lub prac
 • nakrętki
 • kołki

Cechy i Zalety

 • nie zawiera żadnych substancji niebezpiecznych "biała" karta charakterystyki
 • tiksotropowe właściwości produktu
 • nadaje się do powierzchni: aluminium, stal, stal nierdzewna, mosiądz
 • atest WRAS (BS 6920): 1104507
 • możliwy regularny demontaż części w celu dokonania przeglądu
 • zapobiega samoodkręcaniu się części poddawanym drganiom

Typowe właściwości

Technologia  Akrylowa
Związek chemiczny  Ester dimetakrylanu
Kolor Postać Niebieska ciecz
Fluorescencja  Tak - pod wpływem światła UV
Składniki  Jednoskładnikowy - nie wymaga mieszania
Lepkość  Średnia, tiksotropowy
Utwardzanie  Produkt anaerobowy (przy braku powietrza)
Utwardzanie - opcja  Aktywator
Zastosowanie  Zabezpieczanie gwintów
Wytrzymałość  Średnia
Gęstość względna @ 23°C 1,1
Lepkość, Brookfield - RVT, 25 °C, mPa·s (cP):
 Wrzeciono 3, prędkość 20 obr./min.
3100
Lepkość, stożek/płyta, 25 °C, mPa·s (cP)
 Szybkość ścinania 129 s-1
350
Czas ustalania   10 min. 
Moment obrotowy dokręcenia po zerwaniu, Śruby M10 czarne oksydowane  2.0 N·m (20.0 in./lb. )
Moment zrywający, Śruby M10 czarne oksydowane  20.0 N·m (180.0 in./lb. )
Odporność temperaturowa -55.0 - 150.0 °C


Typowy Przebieg utwardzania

Szybkość utwardzania w zależności od materiału Szybkość utwardzania zależy od zastosowanego materiału. Poniższy wykres przedstawia zmieniającą się w czasie wytrzymałość na zerwanie @ 23°C na stalowych śrubach i nakrętkach M10 w porównaniu do innych materiałów. Testy wykonane zgodnie z normą ISO 10964.

loctite-2400-czas-utwardzania.jpg

Szybkość utwardzania w zależności od szczeliny

Szybkość utwardzania zależna jest od wielkości szczeliny. Szczeliny w połączeniach gwintowych zależą od rodzaju, jakości i rozmiaru gwintu. Poniższy wykres przedstawia zmieniającą się w czasie wytrzymałość na ścinanie w temp. @ 23°C na stalowych wałkach i tulejkach przy różnych kontrolowanych szczelinach. Testy wykonane zgodnie z normą ISO 10123.

loctite-2400-czas-utwardzania-vs-szczelina.jpg

Szybkość utwardzania w zależności od temperatury

Szybkość utwardzania zależy od temperatury. Poniższy wykres przedstawia zmieniającą się w czasie wytrzymałość na zerwanie przy różnych temperaturach w odniesienu do @ 23°C na stalowych śrubach i nakrętkach M10. Testy wykonane zgodnie z normą ISO 10964.

loctite-2400-czas-utwardzania-vs-temperatura.jpg

Szybkość utwardzania w zależności od aktywatora

Jeśli utwardzanie trwa zbyt długo albo gdy występują zbyt duże szczeliny, można przyspieszyć ten proces nanosząc uprzednio na powierzchnię aktywator. Poniższy wykres przedstawia zmieniającą się w czasie wytrzymałość na zerwanie w temp. @ 23°C na stalowych nakrętkach i śrubach M10, pokrytych dichromianem cynku, przy użyciu
Aktywatora SF 7471™ lub SF 7649™. Testy wykonane zgodnie z normą ISO 10964
loctite-2400-czas-utwardzania-vs-aktywator.jpg

Wytrzymałość w temperaturze

Testy wytrzymałości w zależności od temperatury przedstawia poniższy wykres 

loctite-2400-Wytrzymałosc-vs-temperatura

INFORMACJE OGÓLNE

Nie zaleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien też być używany do instalacji z chlorem i innymi materiałami silnie utleniającymi.

 

Montaż

 1. W celu osiągnięcia najlepszych rezultatów klejenia, należy oczyścić wszystkie  powierzchnie (zewnętrzne i wewnętrzne) zmywaczem LOCTITE® i pozwolić im wyschnąć.
 2. Jeśli szybkość utwardzania jest zbyt mała, zastosować odpowiedni aktywator. Dla odniesienia zapoznaj się z wykresem Szybkość utwardzania vs. Aktywator. Kiedy to konieczne, pozostawić aktywator do odparowania.
 3. Wstrząśnij opakowaniem przed użyciem produktu.
 4. Aby zapobiec zatykaniu się dyszy dozującej, nie pozwól podczas aplikacji na kontakt dyszy z powierzchniami metalowymi.
 5. Otwory przelotowe: nanieść kilka kropel produktu na zwoje gwintu śruby w miejscu w którym znajdzie się dokręcona nakrętka.
 6. Wypełnianie otworów nieprzelotowego, nanieść kilka kropel produktu na dolną część gwintu wewnętrznego w jednej trzeciej wysokości otworu lub na dno otworu  nieprzelotowego.
 7. Uszczelnianie gwintów, nanieś produkt dookoła zwojów gwintu zewnętrznego, jednak pozostawiając pierwszy zwój niepokryty. Aplikuj produkt tak, aby pokrył dokładnie zwoje gwintu. Przy większych gwintach i szczelinach, trzeba użyć odpowiednio więcej produktu i również nanieść dookoła gwintu wewnętrznego.
 8. Zmontuj złącze i dokręć według wymagań

 Demontaż

 1. Rozkręć złącze przy użyciu narzędzi ręcznych.
 2. W przypadku uzyskania zbyt mocnego złącza, należy je podgrzać (nakrętkę lub śrubę) do temperatury ok. 250 °C. Rozkręcać na gorąco.

Czyszczenie

 1.  Utwardzony produkt można usuwać z wykorzystaniem rozpuszczalnika LOCTITE® lub używając obróbki mechanicznej, np. szczotką drucianą.

Przechowywanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazań, idealnym sposobem jego przechowywania będzie pozostawienie go w zamkniętych pojemnikach w chłodnym i suchym pomieszczeniu. Optymalna temperatura magazynowania: 8 °C do 21 °C.
Przechowywanie w temperaturze poniżej 8 °C lub powyżej 28 °C może nieodwracalnie zmienić własności produktu.