Mieszanki Silikonowe uszczelniające

Mieszanki Silikonowe uszczelniające

Smaropodobne materiały uszczelniająco smarujące z płynami silikonowymi i obojętnymi wypełniaczami krzemionkowymi zapewniają dobrą odporność na utlenianie i degradację termiczną, zachowując jednocześnie kluczowe właściwości w szerokim zakresie temperatur.

Stosowane w rozwiązaniach smarnych typu:
• środków antyadhezyjnych na tworzywach sztucznych i elastomerach
• smarów do montażu o-ringów
• dwufunkcyjnych smarów i uszczelniaczy na uszczelnieniach i gniazdach zaworów
• dielektrycznych barierach wilgoci w sprzęcie elektrycznym

Związki silikonowe nie przewodzą elektryczności i mogą pełnić podwójną rolę jako nieutwardzalne uszczelniacze i smary. Produkty te są certyfikowane (NSF 61) do stosowania w przemyśle spożywczym i napojowym, a także do zastosowań związanych z wodą pitną.