kompatybilność smaru z gumą

Kompatybilność smaru z elastomerami: dlaczego jest ważna i jak testować

Grzegorz Dobrzański

Wprowadzenie

Elastomerowe części i komponenty maszyn mogą być opłacalną alternatywą dla elementów metalowych, a odpowiednie smarowanie może wydłużyć ich żywotność i wydajność. Jednak niektóre tradycyjne preparaty smarne nie są kompatybilne z elastomerami i mogą osłabiać lub degradować część, co sprawia, że testy mają kluczowe znaczenie dla określenia odpowiedniego środka smarnego do danego zastosowania. Istnieją tabele zgodności, ale są one ogólnymi wytycznymi wyjściowymi i są niekompletne.

"Zgodność" w tym aspekcie ma miejsce wtedy, gdy smar lub inny środek smarny ma minimalny wpływ na właściwości fizyczne polimeru lub elastomeru pod względem rozmiaru, twardości lub kruchości. Dopuszczalność zmian w polimerze i smarze zależy od zastosowania, w którym mają być stosowane. Zastosowanie metody badawczej opisanej w tym artykule ułatwi wybór i pomoże użytkownikom zidentyfikować opłacalne i nieopłacalne opcje smaru poprzez obliczenie pęcznienia i obserwację zmian koloru i/lub tekstury.

Rysunek pokazuje Przykład kontroli O-ringów EPDM w porównaniu z testem O-ring po obróbce (82% spęcznienia)

test_kontroli_oringow_epdm_pęcznienie

Test kompatybilności gumy

Metody badań

Przykładowe metody badawcze służące do oceny kompatybilności elastomerów i polimerów w różnych warunkach przedstawiono w tabeli.

Znormalizowane metody badań kompatybilności materiałów polimerowych / elastomerowych

 Metoda standaryzowana Właściwości oceniane
ASTM D4289  Zgodność smarowania z elastomerami: smary i płyny
ASTM D471, ASTMD543, ISO 175 Wpływ ciekłych chemikaliów na polimerowe  materiały
ASTM E831  Rozszerzalność cieplna materiałów stałych
ASTM D7264, ASTMD790, ISO 178 Właściwości zginania polimerowych materiały
ASTM D638, ISO 527  Pomiar właściwości rozciągających

Norma ASTM D4289 wyjaśnia metodę porównywania wpływu środków smarnych na elastomery przy użyciu materiałów arkuszowych do oceny pęcznienia i twardości. W tym artykule opisano uproszczony przykład testu kompatybilności elastomerów z wykorzystaniem oringów i pominięciem twardości. O-ringi zostały dobrane ze względu na spójność powierzchni powierzchni; Pominięto twardość, ponieważ poprzednie eksperymenty wykazały bezpośrednią korelację między pęcznieniem a zmianą twardości (pęcznienie/zmiękczenie vs. skurcz/twardnienie).

Uwaga: Zaleca się, aby metoda ta była stosowana jako badanie przesiewowe pierwszego przejścia i nie ma na celu zagwarantowania kompatybilności elastomeru/smaru we wszystkich warunkach ekspozycji.

Procedura 

Rysunek Waga wyposażona w zestaw do wyznaczania gęstości
testowanie gumy
 1. Za pomocą wagi analitycznej wyposażonej w zestaw do wyznaczania gęstości i rejestrowanej z dokładnością do 0,0001 g masy pierścieni uszczelniających o przekroju okrągłym są mierzone przed zanurzeniem w środku smarnym.
 2. Grubą warstwę wybranego smaru rozprowadza się wzdłuż folii aluminiowej.
 3. Wybrane O-ringi są umieszczane na smarze, z dużą ilością miejsca między O-ringami i tylko 1 rodzajem elastomeru na arkusz folii.
 4. Aby utrzymać O-ringi na miejscu, każdy o-ring elastomerowy jest delikatnie wciskany w smar.
 5. Następnie nakłada się drugą grubą warstwę na o-ringi, upewniając się, że są one całkowicie zakryte i że w smarze nie ma pęcherzyków powietrza.
 6. Każdą próbkę testową z folii aluminiowej umieszcza się na tacy i wkłada do pieca w temperaturze 125°C.
 7. Po 3 dniach (72 godzinach) w temperaturze 125°C opakowania smaru wyjmuje się z pieca
 8. Po pozostawieniu materiału do ostygnięcia przez 15 minut, elastomery są usuwane i wycierane suchą, czystą szmatką.
 9. Po wtórnym przetarciu czystą szmatką O-ringi są ponownie ważone.
 10. Oznaczanie pęcznienia objętościowego (ΔV%) oblicza się: 
  wzór na testowanie elastomerów
  gdzie: ΔV = zmiana objętości, %
  M1 = początkowa masa próbki w powietrzu, g
  M2 = początkowa masa próbki w wodzie, g
  M3 = masa próbki w powietrzu po zanurzeniu, g
  M4 = masa próbki w wodzie po zanurzeniu, g
 11. Przeprowadź oględziny lub zmierz zmiany długości i dokonaj ustalenia na podstawie poniższej tabeli:
tabela zgodnosci elastomerów


Wnioski

Elastomerowe części i komponenty maszyn mogą być opłacalną alternatywą dla elementów metalowych, a odpowiednie smarowanie może wydłużyć żywotność i wydajność tych elementów. Jednak niektóre tradycyjne preparaty smarne nie są kompatybilne z tworzywami sztucznymi i mogą osłabić lub zdegradować część – dlatego testy mają kluczowe znaczenie dla określenia odpowiedniego środka smarnego do danego zastosowania.

Zastosowanie metody badawczej opisanej w tym artykule może ułatwić proces selekcji i może pomóc użytkownikom zidentyfikować opłacalne i nieopłacalne opcje smaru poprzez obliczenie pęcznienia i obserwację zmian koloru i/lub tekstury.

Artukuł opracowano na podstawie publikacji dr Cassie J. Fhaner, badacz ds. specjalistycznych środków smarnych MOLYKOTE® oraz William Fick, inżynier ds. zastosowań w firmie DuPont.Smary kompatybilne do smarowania gumy i elastomerów opisano we wcześniejszym artykule. Jakie smary są najlepsze do smarowania gumyMolykote 55 O-ring smar pneumatyczny do uszczelek oringowych

oringi smar do oringów
Smar pneumatyczny na bazie silikonu do uszczelnień, uszczelek i oringów. Nadaje się do łączenia materiałów metalowo-gumowych i dynamicznych ruchów w układach pneumatycznych. Ułatwia montaż i demontaż, zabezpiecza przed korozją i zwiększa żywotność uszczelek.

Molykote 111 mieszanka silikonowa

Pasta silikonowa do smarowania tworzyw sztucznych i gumy. Długie włókna, izolujące elektrycznie i odporne na chemikalia. Wytrzymuje próżnię. Do stosowania na uszczelkach, O-ringach itp. Posiada Atest do Wody Pitnej.

Molykote Separator Spray Spożywczy olej silikonowy NSF H1 - 400 ml

Spożywczy olej silikonowy w Aerozolu stosowany jako środek antyadhezyjny.
Aplikacje i zastosowanie
Środek antyadhezyjny w produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, opakowań kartonowych.

MOLYKOTE® G-4500 FM with PTFE 

Biały wielozadaniowy smar spożywczy syntetyczny kompatybilny z gumą i elastomerami
Zagęszczony kompleksem aluminium, wykorzystuje białe ciała stałe i PTFE jako stałe środki smarne. Ponadto posiada certyfikat H1 wydany przez NSF pod kątem przypadkowego kontaktu z żywnością.

WEICON PTFE Spray Suchy smar teflonowy

Suchy smar, świetne właściwości poślizgowe
"WEICON PTFE-Spray jest bezolejowym, suchym smarem na bazie PTFE posiadającym świetne właściwości poślizgowe. Przylega do wszelkich powierzchni metalowych, drewnianych i wykonanych z gumy. Wysoka zawartość
PTFE zmniejsza współczynnik tarcia, zaś sama powłoka smaru nie przyjmuje pyłu, brudu ani wody, jest odporna na smary, oleje jak i wiele chemikaliów.

MOLYKOTE® 3451 Odporny chemicznie smar kompatybilny z gumą i elastomerami

Smar fluorosilikonowy odporny chemicznie, smar zagęszczony PTFE, nadaje się do smarowania gumy.

Krytox GPL 205 Fluorowy Smar niepalny

Wysokiej jakości smar niepalny dopuszczony do kontaktu z tlenem, biały, czysty, nietoksyczny, niereaktywny. Kompatybilny z gumą.
Smar fluorowy na bazie perfluoropolieteru PFPE, nie zawiera dodatków i może być stosowany na elementach wchodzących kontakt z chemikaliami. Stosowany do smarowania uszczelek i oringów w przemyśle lotniczym.

Molykote HP-300 Smar PFPE do ekstremalnych warunków - 500g

W pełni fluorowany smar zapewnia wyjątkową wydajność w ekstremalnych warunkach. Smar na bazie PFPE o lepkości oleju bazowego 160 cSt w 40 C, wykorzystuje PTFE jako smar stały. 

Stosowany powszechnie w trudnych warunkach, takich jak niskie lub wysokie temperatury, działanie korozyjne, rozpuszczalnikowe, skroplone gazy naturalne, wysoka próżnia itp. Może być stosowany w sprzęcie do pomieszczeń czystych i sprzęcie do produkcji półprzewodników, gdzie ulatnianie się materiału smarującego jest niepożądane w tym uszczelek z gumy i elastomerów.


Zostaw komentarz

Należy pamiętać, że komentarze muszą zostać zatwierdzone przed ich opublikowaniem